Firefox & Thunderbird Release-Kalender

Firefox & Thunderbird Release Kalender

Wann erscheint die nächste Version von Firefox respektive Thunderbird? Der soeren-hentzschel.at-Release-Kalender schafft Klarheit.

Produkt Release-Kanal Version Veröffentlichung
Firefox Final 24.0 17.09.2013
Thunderbird Final 24.0 17.09.2013
Firefox ESR 24.0 17.09.2013
Thunderbird ESR 24.0 17.09.2013
Firefox ESR 17.0.9 17.09.2013
Thunderbird ESR 17.0.9 17.09.2013
Firefox Beta 25.0 19.09.2013*
Firefox Aurora 26.0 20.09.2013*
Thunderbird Beta 25.0 27.09.2013*
Firefox Final 25.0 29.10.2013
Thunderbird Final 25.0 29.10.2013
Firefox ESR 24.1 29.10.2013
Thunderbird ESR 24.1 29.10.2013
Firefox ESR 17.0.10 29.10.2013
Thunderbird ESR 17.0.10 29.10.2013
Firefox Beta 26.0 31.10.2013*
Firefox Aurora 27.0 01.11.2013*
Thunderbird Beta 26.0 08.11.2013*
Firefox Final 26.0 10.12.2013
Thunderbird Final 26.0 10.12.2013
Firefox ESR 24.2 10.12.2013
Thunderbird ESR 24.2 10.12.2013
Firefox ESR 17.0.11 10.12.2013
Thunderbird ESR 17.0.11 10.12.2013
Firefox Beta 27.0 12.12.2013*
Firefox Aurora 28.0 13.12.2013*
Thunderbird Beta 27.0 20.12.2013*

 

*) Dabei handelt es sich um Schätzungen von soeren-hentzschel.at.Vergangene Firefox- und Thunderbird-Releases

Bereits von Mozilla veröffentlichte Produktversionen (seit Firefox 4.0 & Thunderbird 5.0):

Produkt Release-Kanal Version Veröffentlichung Release-Info
Firefox Final 23.0.1 16.08.2013 Artikel lesen
Thunderbird Beta 24.0 15.08.2013 Artikel folgt.
Firefox Aurora 25.0 09.08.2013 Artikel folgt.
Firefox Beta 24.0 08.08.2013 Artikel folgt.
Thunderbird ESR 17.0.8 06.08.2013 Artikel folgt.
Firefox ESR 17.0.8 06.08.2013 Kein Artikel.
Thunderbird Final 17.0.8 06.08.2013 Artikel folgt.
Firefox Final 23.0 06.08.2013 Artikel folgt.
Thunderbird Beta 23.0 04.07.2013 Artikel lesen
Firefox Aurora 24.0 28.06.2013 Artikel folgt.
Firefox Beta 23.0 27.06.2013 Artikel folgt.
Thunderbird ESR 17.0.7 25.06.2013 Artikel lesen
Firefox ESR 17.0.7 25.06.2013 Kein Artikel.
Thunderbird Final 17.0.7 25.06.2013 Artikel lesen
Firefox Final 22.0 25.06.2013 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox Aurora 23.0 17.05.2013 Artikel folgt.
Firefox Beta 22.0 16.05.2013 siehe Release-Artikel
Thunderbird ESR 17.0.6 14.05.2013 Artikel lesen
Firefox ESR 17.0.6 14.05.2013 Kein Artikel.
Thunderbird Final 17.0.6 14.05.2013 Artikel lesen
Firefox Final 21.0 14.05.2013 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Thunderbird Beta 21.0 11.04.2013 Artikel lesen
Firefox Final 20.0.1
(nur Windows und Android)
11.04.2013 Artikel lesen
Firefox Aurora 22.0 05.04.2013 siehe Release-Artikel
Firefox Beta 21.0 04.04.2013 Artikel lesen
Thunderbird ESR 17.0.5 02.04.2013 Artikel lesen
Firefox ESR 17.0.5 02.04.2013 Kein Artikel.
Thunderbird Final 17.0.5 02.04.2013 Artikel lesen
Firefox Final 20.0 02.04.2013 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Thunderbird ESR 17.0.4 11.03.2013 Artikel lesen
Thunderbird Final 17.0.4 11.03.2013 Artikel lesen
Thunderbird Beta 20.0 08.03.2013 Artikel lesen
Firefox ESR 17.0.4 07.03.2013 Artikel lesen
Firefox Final 19.0.2 07.03.2013 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox Final 19.0.1
(nur Windows 8)
28.02.2013 Artikel lesen
Firefox Aurora 21.0 22.02.2013 Artikel lesen
Firefox Beta 20.0 22.02.2013 Artikel lesen
Thunderbird ESR 17.0.3 19.02.2013 Artikel lesen
Firefox ESR 17.0.3 19.02.2013 Kein Artikel.
Thunderbird Final 17.0.3 19.02.2013 Artikel lesen
Firefox Final 19.0 19.02.2013 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox Final 18.0.2 05.02.2013 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Thunderbird Beta 19.0 18.01.2013 Artikel lesen
Firefox Final 18.0.1 18.01.2013 Artikel lesen
Firefox Aurora 20.0 11.01.2013 Artikel lesen
Firefox Beta 19.0 10.01.2013 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.12 08.01.2013 Kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.12 08.01.2013 Kein Artikel.
Thunderbird ESR 17.0.2 08.01.2013 Artikel lesen
Firefox ESR 17.0.2 08.01.2013 Kein Artikel.
Thunderbird Final 17.0.2 08.01.2013 Artikel lesen
Firefox Final 18.0 08.01.2013 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox ESR 17.0.1 03.12.2012 Artikel lesen
Firefox Final 17.0.1 30.11.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 18.0 30.11.2012 Artikel lesen
Firefox Aurora 19.0 26.11.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 18.0 26.11.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.11 20.11.2012 Kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.11 20.11.2012 Kein Artikel.
Thunderbird ESR 17.0 20.11.2012 Kein Artikel.
Firefox ESR 17.0 20.11.2012 Kein Artikel.
Thunderbird Final 17.0 20.11.2012 Artikel lesen
Firefox Final 17.0 20.11.2012 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Thunderbird ESR 10.0.10 29.10.2012 Kein Artikel.
Thunderbird Final 16.0.2 29.10.2012 Artikel lesen
Firefox ESR 10.0.10 26.10.2012 Kein Artikel.
Firefox Final 16.0.2 26.10.2012 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox Aurora 18.0 12.10.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.9 12.10.2012 Artikel lesen
Firefox ESR 10.0.9 12.10.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 17.0 12.10.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 17.0 11.10.2012 Artikel lesen
Thunderbird Final 16.0.1 11.10.2012 Artikel lesen
Firefox Final 16.0.1 11.10.2012 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Thunderbird ESR 10.0.8 09.10.2012 kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.8 09.10.2012 kein Artikel.
Thunderbird Final 16.0 09.10.2012 Artikel lesen
Firefox Final 16.0 09.10.2012 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Thunderbird Final 15.0.1 10.09.2012 Artikel lesen
Firefox Final 15.0.1 10.09.2012
06.09.2012
Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox Aurora 17.0 31.08.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 16.0 30.08.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 16.0 30.08.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.7 28.08.2012 kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.7 28.08.2012 kein Artikel.
Thunderbird Final 15.0 28.08.2012 Artikel lesen
Firefox Final 15.0 28.08.2012 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox Final 14.0.2
(nur Android)
09.08.2012 Artikel lesen
Firefox Aurora 16.0 20.07.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 15.0 19.07.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 15.0 18.07.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.6 17.07.2012 kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.6 17.07.2012 kein Artikel.
Thunderbird Final 14.0 17.07.2012 Artikel lesen
Firefox Final 14.0.1 17.07.2012 Artikel Desktop lesen
Artikel Android lesen
Firefox Final 14.0
(nur Android)
26.06.2012 Artikel lesen
Firefox Final 13.0.1 15.06.2012 Artikel lesen
Thunderbird Final 13.0.1 15.06.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 14.0 12.06.2012 Artikel lesen
Firefox Aurora 15.0 08.06.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 14.0 07.06.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.5 06.05.2012 kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.5 06.05.2012 kein Artikel.
Thunderbird Final 13.0 05.06.2012 Artikel lesen
Firefox Final 13.0 05.06.2012 Artikel lesen
Thunderbird Final 12.0.1 30.04.2012 Artikel lesen
Firefox Aurora 14.0 27.04.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 13.0 27.04.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 13.0 26.04.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.4 24.04.2012 kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.4 24.04.2012 kein Artikel.
Thunderbird Final 12.0 24.04.2012 Artikel lesen
Firefox Final 12.0 24.04.2012 Artikel lesen
Thunderbird Final 11.0.1 28.03.2012 Artikel lesen
Firefox Aurora 13.0 19.03.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 12.0 16.03.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 12.0 15.03.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.3 13.03.2012 kein Artikel.
Firefox ESR 10.0.3 13.03.2012 kein Artikel.
Thunderbird Final 11.0 13.03.2012 Artikel lesen
Firefox Final 11.0 13.03.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.2 18.02.2012 Artikel lesen
Firefox ESR 10.0.2 18.02.2012 Artikel lesen
Thunderbird Final 10.0.2 17.02.2012 Artikel lesen
Firefox Final 10.0.2 17.02.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0.1 12.02.2012 Artikel lesen
Firefox ESR 10.0.1 12.02.2012 Artikel lesen
Thunderbird Final 10.0.1 12.02.2012 Artikel lesen
Firefox Final 10.0.1 11.02.2012 Artikel lesen
Firefox Aurora 12.0 03.02.2012 Artikel lesen
Firefox Beta 11.0 03.02.2012 Artikel lesen
Thunderbird Beta 11.0 03.02.2012 Artikel lesen
Thunderbird ESR 10.0 31.01.2012 Artikel lesen
Firefox ESR 10.0 31.01.2012 Artikel lesen
Thunderbird Final 10.0 31.01.2012 Artikel lesen
Firefox Final 10.0 31.01.2012 Artikel lesen
Firefox Aurora 11.0 24.12.2011 Artikel lesen
Thunderbird Beta 10.0 23.12.2011 Artikel lesen
Firefox Beta 10.0 23.12.2011 Artikel lesen
Thunderbird Final 9.0 21.12.2011 Artikel lesen
Firefox Final 9.0 21.12.2011 Artikel lesen
Firefox Final 8.0.1 21.11.2011 Artikel lesen
Thunderbird Beta 9.0 16.11.2011 Artikel lesen
Firefox Aurora 10.0 11.11.2011 Artikel lesen
Firefox Beta 9.0 10.11.2011 Artikel lesen
Thunderbird Final 8.0 08.11.2011 Artikel lesen
Firefox Final 8.0 08.11.2011 Artikel lesen
Thunderbird Beta 8.0 04.10.2011 Artikel lesen
Firefox Aurora 9.0 30.09.2011 Artikel lesen
Firefox Beta 8.0 29.09.2011 Artikel lesen
Firefox Final 7.0.1 29.09.2011 Artikel lesen
Thunderbird Final 7.0 27.09.2011 Artikel lesen
Firefox Final 7.0 27.09.2011 Artikel lesen
Thunderbird Final 6.0.2 06.09.2011 Artikel lesen
Firefox Final 6.0.2 07.09.2011 Artikel lesen
Thunderbird Final 6.0.1 31.08.2011 Artikel lesen
Firefox Final 6.0.1 31.08.2011 Artikel lesen
Thunderbird Beta 7.0 26.08.2011 Artikel lesen
Firefox Aurora 8.0 19.08.2011 Artikel lesen
Firefox Beta 7.0 18.08.2011 Artikel lesen
Thunderbird Final 6.0 16.08.2011 Artikel lesen
Firefox Final 6.0 16.08.2011 Artikel lesen
Thunderbird Beta 6.0 20.07.2011 Artikel lesen
Firefox Final 5.0.1
(nur Mac OS X)
11.07.2011 Artikel lesen
Firefox Beta 6.0 08.07.2011 Artikel lesen
Firefox Aurora 7.0 07.07.2011 Artikel lesen
Thunderbird Final 5.0 28.06.2011 Artikel lesen
Firefox Final 5.0 21.06.2011 Artikel lesen
Thunderbird Beta 5.0 02.06.2011 Artikel lesen
Firefox Aurora 6.0 28.05.2011 Artikel lesen
Firefox Beta 5.0 21.05.2011 Artikel lesen
Firefox Aurora 5.0 14.04.2011 Artikel lesen
Firefox Final 4.0 22.03.2011 Artikel lesen